POREZNE NOVINE OD 01.01.2019.

30.12.2018.

POREZNE NOVINE OD 01.01.2019.

Usporedo sa novom godinom dolazi nam i cijeli set izmjena zakonskih propisa. Kako bismo ih dočekali spremni, u nastavku dajem pregled nekih od njih.

Izmjene zakon o porezu na dohodak

Osnovica poreza na dohodak              

- predujam poreza na dohodak od nesamostalnoga rada plaća se po stopi od 24% na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000,00 kuna ( godišnje 360.000,00 kn), a na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna po stopi od 36%.


Uzdržavani članovi

- proširuje se obuhvat uzdržavane djece  na djecu koju maćehe odnosno očusi uzdržavaju te obuhvat uzdržavanih članova obitelji  na maćehe odnosno očuhe koje punoljetno pastorče uzdržava.


Osobni odbitak

- pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove obitelji, uz postojeća izuzeća, u primitke do 15.000,00 kuna godišnje od 1. siječnja 2019. ne uključuju se ni:

- odštete od osiguranja zbog teške ozljede i priznate invalidnosti

- stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna te bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja

- potpore djetetu do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili bivšeg radnika kojemu je utvrđen potpuni

gubitak radne sposobnosti, a ne ostvaruje primitke od nesamostalnoga rada (mirovinu)


Povoljnija kamata

- primitkom u naravi po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje (umjesto dosadašnjih 3% godišnje).

 

Izmjene zakona o doprinosima

Vrste i stope doprinosa

- ukida se obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje (1,7%) i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu (0,5%).

- stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava se s 15% na 16,5%.

 

Obračun doprinosa članova uprave, izvršne direktore, upravitelje zadruge i likvidatore

- mjesečna osnovica za obračun doprinosa za one koji nisu osigurani po drugoj osnovi  – 8.448,00 kn

- mjesečna osnovica za obračun doprinosa za one koji su zaposleni u pravnoj osobi u kojoj obnašaju tu dužnost u punom radnom vremenu  – 5.491,20 kn

- godišnja osnovica za obračun doprinosa – 65.894,40 kn

- doprinosi za MIO 20%; doprinosi za ZO 16,5 %

 

Izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost

- porezni obveznik može odbiti pretporez u visini 50% i na vrijednosti osobnih automobila iznad 400.000,00 kn nabavne vrijednosti ( odnosi se na nabave od 01. siječnja 2019.)

- od 01.01.2020. opća stopa PDV-a se smanjuje na 24%

- od 01.01.2019. stopa PDV-a od 5% primjenjuje se i na  sve lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode

- neke od kategorija na koje se od 01.01.2019. primjenjuje stopa PDV-a od 13% -dječje pelene; proizvodi koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce; isporuka živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda; isporuka riba, rakova, mekušaca i ostalih beskralježnjaka; isporuka jestivog povrća, korijena i gomolja; isporuka jestivog voća i orašastih plodova; isporuka jaja

 

Počevši od 2019. godine, podaci na obrascu OPZ-STAT će se dostavljati jednom godišnje, sa stanjem na dan 31. prosinca, u roku za podnošenje prijave poreza na dobit/ dohodak (30. travnja odnosno 28. veljače).

 

Izmjene zakona o porezu na promet nekretnina

- smanjuje se stopa na porez na promet nekretnina na stopu od 3%

- stopa od 4% poreza primjenjuje se na sve sklopljene ugovore i druge isprave o stjecanju nekretnina te na odluke o stjecanju nekretnina koje su postale pravomoćne do 31. prosinca 2018. godine.

 

ROSANA ŠKOPAC

dipl.oec.

Adresa

Zelenice 8
52220 Labin

Telefon

Telefon: +385 95 911 4085

Facebook stranica

Vizura @ Facebook