OPOREZIVANJE KUPOVINE NEKRETNINE

30.12.2018.

OPOREZIVANJE KUPOVINE NEKRETNINE

Odlučili ste kupiti nekretninu?

Od 01.01.2019. godine smanjuje se stopa poreza na promet nekretnina  sa 4% na 3%.

U kojim slučajevima kupujete povoljnije? O čemu ovisi način oporezivanja?

Potrebno je  obratiti pažnju na dvije stvari:

1.) kupujete li od fizičke ili od pravne osobe ( da li je ili nije u sustavu PDV-a)

2.)da li se radi o nekretnini koja je nova, nekorištena; ili ukoliko je korištena  je li od prve upotrebe ili nastana prošlo manje ili više od dvije godine

Kupovina nekretnine uvijek se oporezuje samo jednom vrstom poreza – ili porezom na promet nekretnina (PPN) ili porezom na dodanu vrijednost (PDV).

Ukoliko kupujete od fizičke osobe ili pravne osobe koja nije u sustavu PDV-a plaćate PPN 3% ( bez obzira da li ste vi kao kupac fizička ili pravna osoba).

Ukoliko kupujete od pravne osobe koja je obveznik PDV-a način oporezivanja ovisi o slijedećem:

- ako je nekretnina nekorištena ili je od prve upotrebe prošlo manje od dvije godine plaćate PDV 25% ( bez obzira da li ste vi kao kupac fizička ili pravna osoba).

-ako je nekretnina u uporabi više od dvije godine prodaja takve nekretnine je oslobođena PDV-a, ali prodavatelj ima pravo sam odabrati da li će se prodaja oporezivati PDV-om ili ne.

Ukoliko prodavatelj odabere da se prodaja oporezuje PDV-om, ako ste kupac fizička osoba plaćate PDV 25%; ako ste kupac pravna osoba obveznik PDV-a imate prijenos porezne obveze, te istovremeno iskazujete obveze za PDV i odbitak pretporeza.

Ukoliko prodavatelj odabere da se prodaja ne oporezuje PDV-om, plaća se PPN 3%

 

ROSANA ŠKOPAC

dipl.oec.

Adresa

Zelenice 8
52220 Labin

Telefon

Telefon: +385 95 911 4085

Facebook stranica

Vizura @ Facebook