Loko-vožnja

14.4.2019.

Loko-vožnja

Loko-vožnja predstavlja korištenje radnikovim osobnim (privatnim) vozilom za obavljanje poslova vezanih za djelatnost poslodavca u mjestu sjedišta društva i/ili do 30 kilometara od mjesta rada.

Takvo korištenje privatnim automobilom u službene svrhe poslodavac može neoporezivo nadoknaditi do visine 2,00 kn po prijeđenom kilometru. Osnovu za neoporezivu isplatu predstavlja vjerodostojna i uredna  Evidencija o prijeđenim kilometrima.

Osnovni elementi Evidencije o prijeđenim kilometrima jesu:

 

- opći podaci o poslodavcu i radniku ( naziv, ime i prezime, OIB)

- marka automobila

- registarska oznaka vozila

- početno i završno stanje brojila

- relacija i svrha puta

- računi za stvarno nastale troškove vezane uz korištenje automobilom ( računi za parkiranje i slično).

 

Nadoknadu troškova za loko-vožnju poslodavac može radniku isplatiti kako sam poslodavac odredi, i to po nastalom događaju, mjesečno ili zajedno sa isplatom plaće.

O navedenoj isplati poslodavac treba iskazati podatke u obrascu JOPPD, najkasnije do 15.-tog u mjesecu za isplate u prethodnom mjesecu pod šifrom 18-Nadoknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe pod red.br. 15.1. stranice B u JOPPD obrascu.

Obrazac Evidencija o prijeđenim kilometrima u excelu možete besplatno preuzeti na www.vizura-rs.hr

 

ROSANA ŠKOPAC

dipl.oec.

Adresa

Zelenice 8
52220 Labin

Telefon

Telefon: +385 95 911 4085

Facebook stranica

Vizura @ Facebook